Evangelium

Evangelium

Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden skörda evigt liv. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många dog genom en endas fall, så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Läs mer…

Frid med Gud

Frid med Gud

Världen försonad Världen är i sin natur fiende till allting som kan associeras med Gud och det som kommer från honom. Likadant var Gud också fiende till världen och de som bodde i den. Världen har blivit försonad med Gud i kraft av Jesu blod på Golgata kors. Det spelar ingen roll att världen är …

Läs mer…

Förklarad rättfärdig

Förklarad rättfärdig

Klicka på rubriken och läs texten om rättfärdigheten. Rättfärdighet är något som vi saknar av oss själva då vi en gång var världens barn. Den som har tagit emot Jesus som Herre och blivit frälst, hen har fått en rättfärdighet från Gud tillräknad. Ingen rättfärdighet genom lagen Lagen i gamla testamentet talar om hur en …

Läs mer…

Korset

Korset

För den som är stark i sig själv och högmodig så framstår Jesu död på korset som dårskap. Men för den som har insikt i sin egen svaghet och får erfara vad Gud har gjort för oss är det en kraft till frälsning.

Läs mer…